About Ayten Sadak

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far Ayten Sadak has created 806 blog entries.
26 02, 2024

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Yayımlandı

2024-02-26T09:47:53+03:00Şubat 26th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Şubat 2024 Sirküler No: 991 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Yayımlandı Resmi Gazete'nin 25 Şubat 2024 tarihli nüshasında, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Yayımlandı. Ayrıntılar İçin tıklayınız. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! [...]

26 02, 2024

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

2024-02-26T09:39:45+03:00Şubat 26th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Şubat 2024 Sirküler No: 990 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı Resmi Gazete'nin 25 Şubat 2024 tarihli nüshasında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde değişikliğe gidilmiştir. Ayrıntılar İçin tıklayınız Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük [...]

26 02, 2024

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçilerin Sigortalılık Durumları

2024-02-26T09:34:27+03:00Şubat 26th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Şubat 2024 Sirküler No: 989 Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçilerin Sigortalılık Durumları 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (5/g) gereğince ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş [...]

26 02, 2024

Nakledilen İşyerlerinden Sigortalıların Bildirimi Yapılmalı mı?

2024-02-26T09:31:58+03:00Şubat 26th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Şubat 2024 Sirküler No: 988 Nakledilen İşyerlerinden Sigortalıların Bildirimi Yapılmalı mı? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11’inci maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesi gereğince; işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde nakleden işverence; başka bir işverene devredilmesi halinde devralan işverence [...]

26 02, 2024

Bir Sigortalıya Birden Çok Sigorta Sicil Numarası Verilmesi Veya Bir Sicil Numarasının Birden Çok Sigortalıya Verilmesi Halinde İptal-İpka İşlemleri Nasıl Yürütülmektedir?

2024-02-26T09:29:48+03:00Şubat 26th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Şubat 2024 Sirküler No: 987 Bir Sigortalıya Birden Çok Sigorta Sicil Numarası Verilmesi Veya Bir Sicil Numarasının Birden Çok Sigortalıya Verilmesi Halinde İptal-İpka İşlemleri Nasıl Yürütülmektedir? Bir sigortalıya birden çok sigorta sicil numarası verilmesinde iptal-ipka işlemlerinin yürütülmesi: Bir sigortalıya birden fazla sigorta sicil numarası verilmişse, bu sigortalının ilk çalışması [...]

26 02, 2024

Sigortalı Yaş Düzeltmeleri Ne Şekilde Yürütülmektedir?

2024-02-26T09:27:19+03:00Şubat 26th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Şubat 2024 Sirküler No: 986 Sigortalı Yaş Düzeltmeleri Ne Şekilde Yürütülmektedir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 57’nci maddesi gereğince; uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanmada sigortaların yararlanmaya başlamadan önceki yaş düzeltmeleri kabul edilmekte, sigortalılıkları başlatılanların sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yaptıkları yaş [...]

26 02, 2024

Sigortalı İşe Giriş Tarihinin Düzeltilmesi İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır?

2024-02-26T09:24:38+03:00Şubat 26th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Şubat 2024 Sirküler No: 985 Sigortalı İşe Giriş Tarihinin Düzeltilmesi İşlemleri Ne Şekilde Yapılmaktadır? İşverenlerin ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunu ileri sürmeleri halinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunun işverenlerce kesin delillerle ispatlanması ve ilgili SGK Müdürlüğünce işverenler tarafından ibraz edilen belgelere [...]

23 02, 2024

İhracatın desteklenmesine yönelik yeni teşvik unsurları belirlendi

2024-02-23T10:47:49+03:00Şubat 23rd, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 23 Şubat 2024 Sirküler No: 941 İhracatın desteklenmesine yönelik yeni teşvik unsurları belirlendi İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8191) ile; -Üretici-imalatçı firmalar için fuar katılım teşvik esasları belirlenmiş, -Yeşil mutabakata uyum projesi kapsamında, 10 Milyon TL ye kadar danışmanlık gideri ödenebileceği belirtilmiş, -İhracatçı birliklerine sunacakları proje kapsamında ürün Pazarlama [...]

23 02, 2024

İşsizlik Sigortası Fonu Prim Gelirleri Oranı Yükseltildi

2024-02-23T09:21:46+03:00Şubat 23rd, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Şubat 2024 Sirküler No: 984 İşsizlik Sigortası Fonu Prim Gelirleri Oranı Yükseltildi Resmi Gazete'nin 23 Şubat 2024 tarihli nüshasında yayımlanan 22 Şubat 2024 tarihli 8188 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı, 2024 yılı için %30'dan %50'ye çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanı Kararı ekte sunulmuştur. [...]

21 02, 2024

Gayrimenkullerin 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan gelirlerin vergilendirilmesi

2024-02-21T10:50:25+03:00Şubat 21st, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Şubat 2024 Sirküler No: 940 Gayrimenkullerin 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan gelirlerin vergilendirilmesi 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü yayımlandı. Broşür için tıklayınız. Prozon Bordro ve [...]

Go to Top