About Ayten Sadak

This author has not yet filled in any details.
So far Ayten Sadak has created 950 blog entries.
7 06, 2024

2 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı

2024-06-07T09:37:27+03:00Haziran 7th, 2024|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Haziran 2024 Sirküler No: 1056 2 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımlandı Resmi Gazete'nin 7 Haziran 2024 tarihli nüshasında kantinci (seviye 4), turizm amaçlı taşıt şoförü (seviye 3) meslek standartı yayımlanmıştır Detaylı bilgi için ekli standartları inceliyiniz. 20240607-5-1 20240607-5-2 Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı [...]

6 06, 2024

Konkordato Sürecinde Borçlunun Bazı İşlemleri için Alacaklıların Onayının alınması düzenlemesi Anayasa’ya Aykırıdır

2024-06-06T11:30:05+03:00Haziran 6th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 06 Haziran 2024 Sirküler No: 1025 Konkordato Sürecinde Borçlunun Bazı İşlemleri için Alacaklıların Onayının alınması düzenlemesi Anayasa’ya Aykırıdır Anayasa Mahkemesi 4/4/2024 tarihinde E.2024/10 numaralı dosyada, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 7101 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 297. maddesinin 7327 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...muvafakatini...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı [...]

6 06, 2024

E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerin Ve Uyumlu Yazılım Firmalarının Dikkatine

2024-06-06T11:27:18+03:00Haziran 6th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 06 Haziran 2024 Sirküler No: 1024 E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerin Ve Uyumlu Yazılım Firmalarının Dikkatine GİB duyurularına göre; -2024/2 ve 2024/1-3 dönemlerinden başlamak üzere Defter Raporu Beratının yeni uygulama kapsamında gönderilmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olduğundan, yeni bir belirleme yapılarak duyurulana kadar, Defter Raporu Beratı gönderimi yapılmayacaktır. -Bu husus mevcut durumda, e-Defter [...]

6 06, 2024

FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dâhilinde kullanılabilecektir

2024-06-06T11:22:58+03:00Haziran 6th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 06 Haziran 2024 Sirküler No: 1023 FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dâhilinde kullanılabilecektir Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır. Servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç [...]

4 06, 2024

KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ II YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2024-06-04T21:07:06+03:00Haziran 4th, 2024|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Haziran 2024 Sirküler No: 1055 KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ II YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Avrupa Birliği ve Ülkemiz tarafından finanse edilen proje ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çalışan anne desteği sağlanacak, ön kayıt başvuruları haziran ayı itibariyle e-devlet üzerinden yapılacak, İstanbul ilinde 1650, Ankara ve İzmir illerinde 825'er anneye [...]

4 06, 2024

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul Ve Esaslar

2024-06-04T11:19:13+03:00Haziran 4th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Haziran 2024 Sirküler No: 1022 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca 29 Aralık 2023 tarih ve 32414(M) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 21634 sayılı “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulanmasına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesi gereğince zorunlu veya tercihen TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması [...]

4 06, 2024

Hisselerini devreden ortağın defter-belge ibraz edilmemesinden dolayı sorumluluğu ileri sürülemez

2024-06-04T11:17:19+03:00Haziran 4th, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Haziran 2024 Sirküler No: 1021 Hisselerini devreden ortağın defter-belge ibraz edilmemesinden dolayı sorumluluğu ileri sürülemez Danıştay Kararı ile (Tarih: 20.06.2023, Esas No : 2021/2917,  Karar No : 2023/2576); -Hisselerini devrederek limited şirket ortaklığından ayrılan murisin ortaklığı sona erdirdikten sonra şirkete ait defter ve belgelerin ibraz edilmemesinden kaynaklanan kamu alacağından sorumlu tutulması, ortaklık sıfatından kaynaklanan [...]

3 06, 2024

Ustalık ve Kalfalık Belgesinin SGK Teşviğinde Geçerliliği

2024-06-03T22:48:27+03:00Haziran 3rd, 2024|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 03 Haziran 2024 Sirküler No: 1054 Ustalık ve Kalfalık Belgesinin SGK Teşviğinde Geçerliliği SGK yayımladığı 31 Mayıs 2024 tarihli 96172136 sayılı Genel Yazısında, MEB tarafından verilen ustalık ve kalfalık belgelerinin 4447 sayılı Kanunun Geçici 10'uncu maddesi kapsamında geçerliliği değerlendirilmiştir. Detaylı bilgi için lütfen Genel Yazıyı inceleyiniz. SGK Genel Yazı [...]

2 06, 2024

SGK, TECİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLADI

2024-06-02T17:04:06+03:00Haziran 2nd, 2024|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 02 Haziran 2024 Sirküler No: 1053 SGK, TECİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLADI SGK Yönetim Kurulu almış olduğu 30.05.2024 tarihli ve 2024/164 sayılı Kararı ile, tecil işlemlerinde değişiklik yaptı. Konu ile ilgili 30 Mayıs 2024 tarihli 2024/08 sayılı Genelge yayımladı. Detaylı bilgi için lütfen Genelgeyi inceleyiniz. 2024-08 [...]

1 06, 2024

Tablo ve eski eşyaların enflasyon düzeltmesinde parasal olmayan kıymet olarak dikkate alınıp alınmayacağı

2024-06-01T18:18:11+03:00Haziran 1st, 2024|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 01 Haziran 2024 Sirküler No: 1020 Tablo ve eski eşyaların enflasyon düzeltmesinde parasal olmayan kıymet olarak dikkate alınıp alınmayacağı 256- Diğer Maddi Duran Varlıklar" hesabında izlenen tablo ve maşrapa, çeşme musluğu, kazan, ibrik, bakraç vb. eski eşyaların enflasyon düzeltmesi uygulamasında parasal olmayan kıymet olarak kabul edilmesi ve ilgili mevzuat/düzenlemeler dahilinde düzeltmeye tabi tutulması [...]

Go to Top