24 05, 2020

Geriye yönelik prim teşviklerinden yararlanma süresinin uzatılmasından vazgeçildi!

2021-09-14T14:49:45+03:00Mayıs 24th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 166 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Mayıs 2020 23.03.2020 tarihli 165 sayılı Sirkülerimizde; SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.05.2020 tarihli E.6237651 sayılı Genel Yazısı ile; 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine [...]

23 05, 2020

Geçmişe dönük teşviklerde son tarih 31 Aralık 2020’ye uzatıldı!

2021-09-14T14:49:45+03:00Mayıs 23rd, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 165 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Mayıs 2020 12.05.2020 tarihli 160 sayılı Sirkülerimiz ile; 2018 yılı Mart ayı ve öncesine ait geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu 01 Haziran 2018 tarihine kadar yapan işverenlerin son olarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderecekleri iptal / asıl / ek nitelikteki [...]

14 05, 2020

Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması Durumunda Yararlanılan Teşviklerde Sistem “Hata“ Vermeyecek

2021-09-14T14:49:45+03:00Mayıs 14th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 164 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Mayıs 2020 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımlamış olduğu 12.05.2020 tarihli E.5994808 sayılı Genel Yazısı ile; - 4447 sayılı Kanunun geçici 10, 15, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan prim teşviklerine ilişkin olmak üzere; işverenlerin bildirdikleri sigortalılardan, sahte sigortalılık hariç, 4/1-b Bağ-Kur ve [...]

14 05, 2020

İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü 3 Sektörde COVİD-19 Kapsamında Klavuz Yayımladı

2021-09-14T14:49:45+03:00Mayıs 14th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 163 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Mayıs 2020 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 13 Mayıs 2020 tarihinde COVİD-19 kapsamında ilk etapta 3 sektörde (kuaför-berber-güzellik salonlarında, konaklama hizmetlerinde ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla ulaşımda) alınmasi gereken tedbirlere ilişkin klavuz ve kontrol listesi yayımlandı. Bu çerçevede [...]

12 05, 2020

Kısa Çalışma Döneminde İşyerinin Kapanması veya İşin Sona Ermesinde İşçi Çıkarma Halinin Değerlendirilmesi

2021-09-14T14:50:38+03:00Mayıs 12th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 162 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Mayıs 2020 16.04.2020 tarihli 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; istihdamı korumaya yönelik olarak; ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, kısa çalışma süresi boyunca 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 [...]

12 05, 2020

65 Yaş Üstü SMMM’lerin Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan İşyerlerinin Prim Erteleme Kapsamında Olup Olmadığı

2021-09-14T14:50:38+03:00Mayıs 12th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 161 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Mayıs 2020 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2020 tarihli E.5157380 sayılı Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi konulu Genel Yazısında, prim ödeme sürelerinin ertelenmesi ile ilgili iş ve işlemler açıklanmış idi. 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek [...]

12 05, 2020

Geriye yönelik SGK teşvikleri için son tarih 31 Mayıs 2020!

2021-09-14T14:50:39+03:00Mayıs 12th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 160 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Mayıs 2020 2018 yılı Mart ayı ve öncesine ait geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu 01 Haziran 2018 tarihine kadar yapan işverenlerin son olarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderecekleri iptal / asıl / ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri ile [...]

12 05, 2020

Bazı Meslekler Veri Sorumluları Siciline Kayıttan İstisna Edildi

2021-09-14T14:50:39+03:00Mayıs 12th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 159 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 12 Mayıs 2020 Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan 22.04.2020 tarih ve 2020/315 sayılı kararda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. Maddesinde yapılan düzenleme ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce zorunlu olarak Veri Sorumluları Siciline kayıt olmasına bir takım [...]

9 05, 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinde Yersiz/Fazla Ödemelerin İŞKUR’a Bildirilmesi ve İade Edilmesi

2021-09-14T14:50:41+03:00Mayıs 9th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 158 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 09 Mayıs 2020 Bilindiği üzere; 4447 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesinin yedinci fıkrası “İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.” “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin” 7’nci maddesinin (11) numaralı fıkrası; “İşverenin hatalı bilgi [...]

9 05, 2020

Covid-19, Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Hastalık Hali Kabul Edildi

2021-09-14T14:50:41+03:00Mayıs 9th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 157 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 09 Mayıs 2020 Covid-19 salgınından etkilenen 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanların sosyal güvenlik mevzuatındaki karşılığının ne olması gerektiği hususunda son noktayı SGK yayımladığı 07.05.2020 tarihli 2020/12 sayılı koronavirüs (covid-19) konulu Genelge ile koymuş oldu. Genelge ile; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu belirtilerek söz konusu [...]

Go to Top