Sirküler

No: 166

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Mayıs 2020


23.03.2020 tarihli 165 sayılı Sirkülerimizde; SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.05.2020 tarihli E.6237651 sayılı Genel Yazısı ile; 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini verme süresi 31.05.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

Ancak, SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün süre uzatımını yeniden ele alacağı yönünde değerlendirme yapacağının öğrenilmesi nedeniyle, süre uzatımını düzenleyen 22.05.2020 tarihli E.6237651 sayılı Genel Yazı geri çekilmiştir. Bu nedenle, mevcut uygulamaya şimdilik devam edilecek olup, yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde geriye yönelik prim teşviği için belge/beyanname verme süresi, sisteme yükleme süresi 31 Mayıs 2020 tarihinde son bulacaktır.

Kurum Başkanlığı’nca geri çekilen genel yazı için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.