Sirküler

No: 165

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Mayıs 2020


12.05.2020 tarihli 160 sayılı Sirkülerimiz ile; 2018 yılı Mart ayı ve öncesine ait geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu 01 Haziran 2018 tarihine kadar yapan işverenlerin son olarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderecekleri iptal / asıl / ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri ile 2018/Mart ayı ve öncesine ait yararlanılmamış veya eksik yararlanılmış teşviklerden faydalanabileceği, SGK Başkanlığınca tüm Ünitelerine (İl Müdürlükleri / Sosyal Güvenlik Merkezleri) verdiği talimatla kararlaştırıldığı belirtilerek; işverenlerin 01 Haziran 2018 tarihine kadar geriye yönelik teşviklerden faydalanmak için, SGK’ ya başvurmuş olsalar dahi, 2018 yılı Mart ayından öncesi için yararlanmadıkları veya eksik yararlandıkları tüm SGK teşviklerini ancak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar talep edebilecekleri açıklanmıştı.

Bu defa, SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.05.2020 tarihli E.6237651 sayılı Genel Yazısı ile; 11.03.2020 tarihinden itibaren görülen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini verme süresi aşağıdaki iki duruma göre 31.05.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmış olup, en son 31.12.2020 tarihine kadar verebileceklerdir.

Birinci Durum: 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikligi için; 6 aylık yasal süre içinde başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 22 Mayıs 2020 tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, sözkonusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yüklemeleri gerekir.

İkinci Durum: 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik degişikliği için; 2018/Mart ayı ve öncesine iliskin yasal süresi içinde (01.06.2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikligi talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren /E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla göndermeleri gerekir.

Söz konusu kurum genel yazısına ulaşmak için tıklayınız!

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.