Sirküler

No: 164

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Mayıs 2020


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımlamış olduğu 12.05.2020 tarihli E.5994808 sayılı Genel Yazısı ile;
– 4447 sayılı Kanunun geçici 10, 15, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan prim teşviklerine ilişkin olmak üzere; işverenlerin bildirdikleri sigortalılardan, sahte sigortalılık hariç, 4/1-b Bağ-Kur ve 4/1-c Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılık ile 4/1-a SSK kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle 4/1-a kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında bazı aylarda sözkonusu teşviklerden bazı sigortalılardan dolayı ortalamanın altına düşülmesi halinde, bu işverenlerin ilgili teşviklerden usulüne uygun yararlandığı kabul edilecektir.
– Hizmet çakışması nedeniyle oluşan kaydı sil” butonu vasıtasıyla hata listesinden çıkartılması gereken hatalı dönemlerin, “Işveren Intra-Hatalı Teşvik Bildirimi Sorgulama / Güncelleme” menüsünden yapılacak güncelleme ile tekrar aktif hale getirilmeyeceğinin dikkate alınması ve hata listesinden çıkartılacak isyeri ile dönemler için gerekli kontrol ve incelemelerin titizlikle yapılarak, sadece cari dönemde ortalamaya ilave olma şartının saglanmasına rağmen hizmet çakışması nedeniyle sonradan yapılan hizmet iptali sonucunda ortalama sigortalı sayısı yönüyle hata listesine düsen sigortalının söz konusu buton vasıtasıyla hata listesinden çıkartılacaktır.
Genel Yazı için Tıklayınız

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.