Sirküler

No: 167

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
01 Haziran 2020


Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle işletmeler gerek kısa çalışma uygulamasından çalışanlarını kısa çalışma ödeneğinden yararlandırmış gerekse de ücretsiz izin uygulamasından çalışanlarını nakdi ücret desteğinden yararlandırmıştır. Son gelişmeler dikkate alınarak normalleşme süreci 01.06.2020 tarihinde başlayacaktır.

Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasını süresinden önce sonlandırmak isteyen işletmeler için örnek olması açısından, bu örnekler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle 3 adet örnek form hazırladık. Bu formlar şunlar:

Ek 1- Şirketler açısından yönetim kurulu kararı alınmasına dair örnek yönetim kurulu kararı.

Ek 2- İŞKUR’a kısa çalışmanın sonlandırılmasına dair örnek dilekçe.

Ek 3- Çalışan personele durumu bildiren örnek yazı.

Önemli Açıklama: Her işletme bu örnekler üzerinde ilave ve çıkarma yapabilir, durumuna uygun hale getirebilir.

EK-1 : ÖRNEKTİR

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi                                     :

Karar No                                           :

Kararın Konusu                                : Faaliyete tekrar başlama

Toplantıya Katılanlar                      :

Şirketimiz Covid-19 salgını nedeniyle ………………………………………. tarihleri arası tamamen/kısmen faaliyete ara vermiş ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2’nci maddesi gereğince İŞKUR’a kısa çalışma ödeneğine başvurarak onaylanmış ve kısa çalışma ödenekleri çalışanlarımızın hesaplarına yatırılmış ve/veya yatırılmaktadır.

Covid-19 salgını nedeniyle 28 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı’nca yapılan açıklamalarda 01.06.2020 tarihi itibariyle çalışma hayatında normal çalışmaya geçileceği açıklanmış, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan Genelgelerle usul ve esaslar belirtilmiştir. Bu çerçevede şirket ortakları şirket merkez …………………………………………………………….. adresinde toplanarak aşağıdaki hususta karar almıştır.

1- Şirketimizin ……………………. tarihinde ticari faaliyetine tekrar başlamasına,

2- …………………………… tarihi itibariyle kısa çalışma ödeneğinin iptal edilmesine ve bağlı bulunulan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine bildirilmesine,

3- Faaliyete başlamayla ilgili çalışan personellere gerekli bildirimler yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

İmza                                                               İmza                                                   İmza

Adı ve Soyadı                                                 Adı ve Soyadı                         Adı ve Soyadı

EK 2: (ÖRNEKTİR)

 

………………………. İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

  …………………..İŞKUR HİZMET MERKEZİNE

 

İŞKUR No                              : ………………………

SGK İşyeri Sicil No                : ……………………….

Konu                                       : Kısa çalışma iptali

 

 

İşyerimiz Covid-19 salgını nedeniyle ………………………….. tarihleri arası tamamen/kısmen faaliyetine ara vererek 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2’nci maddesi gereği Müdürlüğünüzde/Merkezinizde kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılmış, onaylanmış ve kısa çalışma ödenekleri çalışanlarımızın hesaplarına yatırılmıştır.

 

Şirketimiz ekte almış olduğu Yönetim Kurulu Kararıyla ……………….. tarihinde faaliyetine tekrar başlama kararı almıştır. Bu nedenle, yersiz ödemelerle karşılaşmamak adına …………….. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısa çalışma uygulamasının iptal edilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederiz.

 

 

Kaşe/Tarih/İmza

EK 3: (ÖRNEKTİR)

 

Sayın ………………………..

 

 

Covid-19 salgını nedeniyle ………………….tarihleri arası işletmemiz faaliyetlerine ara vermiş ve şahsınız kısa çalışma uygulamasından yararlandırılmış ve/veya ücretsiz izne çıkartılarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılmış idiniz.

 

Şirketimiz ……………….. tarihinde faaliyete tekrar başlama kararı almış, bu tarih itibariyle kısa çalışmanız iptal edilmiş/ücretsiz izniniz kesilmiş olup işe başlamanız gerekmektedir.

 

İşe başlamamanız durumunda kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanamayacak olup, işe başlanılmaması halinde hangi gerekçe ile işe başlamadığınızın belgeleriyle birlikte şirketimize bildirilmesi gerekmektedir.

 

İşyeri çalışma ortamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınmış olup, şahsınızın da bu tedbirler yanından maske-mesafe-temizlik gibi hususlara önemle uymanız gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

                                                                                                                        Kaşe/İmza/Tarih

 

Okudum, bir örneğini elden aldım şeklinde el yazısı ile  işçi adını, soyadını, tarih, imzasını ve işe tekrar başlama tarihini yazmalıdır.

 

NOT: İki nüsha yapılacak, biri işçi de diğeri de işçi özlük dosyasında saklanacak

 

EK: Yönetim Kurulu Kararı

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.