Sirküler

No: 158

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Mayıs 2020


Bilindiği üzere;

4447 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesinin yedinci fıkrası İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.”

“Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin” 7’nci maddesinin (11) numaralı fıkrası; “İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.”

şeklinde düzenlemiştir.

Söz konusu yasal düzenlemelere göre; sigortalının kusurundan (örneğin; ödenek aldığı dönemde işe girme, askere alınma, emeklilik aylığının bağlanması vb.) kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte sigortalıdan; işverenin kusurundan (örneğin; kısa çalışma devam ederken normal faaliyete başladığını İŞKUR’a 6 iş günü içinde bildirmeme, sigorta prime esas kazanç tutarlarının fazla bildirilmesi, haftalık çalıştırılmayacak/çalıştırılacak saatin hatalı ve/veya yanlış bildirilmesi gibi) kaynaklandığı belirlenen yersiz/fazla ödemeler, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal faizi ile birlikte işverenden geri alınır. Ayrıca, İŞKUR tarafından işçi ve işverenden tahsilat işlemine başlamadan önce kişinin hesabında ve iade modülünde para olup olmadığı kontrol edilir, para olması halinde tekrar İŞKUR hesabına aktarma işlemi yapılır, kalan borcu olması halinde ise ilgilisinden tahsil edilir.

Gerek işverenlerin gerekse de sigortalıların söz konusu yersiz/fazla ödemelerle karşılaşmamak adına yersiz/fazla ödemenin İŞKUR’a tekrar iade edilmesi/ödenmesi için aşağıdaki yolun izlenmesini tavsiye ederiz.

Öncelikle mümkün ise, işverenin bağlı olduğu İŞKUR İl Müdürlüğünde/Hizmet Merkezi’nde kısa çalışma ödeneği ödemelerini gerçekleştiren personele ulaşılabiliyorsa e-posta veya telefonla konu iletilmelidir. Bu yolun mümkün olmaması halinde örneğine yer verilen yazılı dilekçe ile yersiz/fazla ödemenin yapıldığı gün veya bunu izleyen işgünü, duruma göre 6 iş günü içerisinde müracaatta bulunulmalıdır.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(…………İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi)

Kurumunuzda ………………. İŞKUR İşyeri Sicil Numarası ile işlem görmekteyiz. Kısa çalışmaya başvurduğumuz sigortalılarımıza 2020 yılı ……. ayı için fazla ödeme yapıldığı işverenliğimizce tespit edilmiştir.

Söz konusu yersiz/fazla ödemeler Kurumunuz hesaplarına ……………………TL olarak tekrar yatırılmıştır.

Bilgi ve gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Ekler:

1- Sigortalı Listesi

2- Fazla Ödeme Yapılan Tutarlar

3- Ödeme Dekontları

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.