Sirküler

No: 159

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Mayıs 2020


Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan 22.04.2020 tarih ve 2020/315 sayılı kararda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. Maddesinde yapılan düzenleme ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce zorunlu olarak Veri Sorumluları Siciline kayıt olmasına bir takım istisnalar getirmiştir. Bu istisnalar şunlardır.

  • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel verileri işleyenler
  • 1512 sayılı Kanun gereğince faaliyet gösteren noterler.
  • 5253 sayılı Kanun gereğince kurulmuş dernekler.
  • 5237 sayılı Kanun gereğince kurulmuş vakıflar.
  • 6356 sayılı Kanun gereğince kurulmuş sendikalar.
  • 2820 sayılı Kanun gereğince kurulmuş siyasi partiler.
  • 3568 sayılı Kanun gereğince faaliyet gösteren SMMM/YMM’ler.

Karar metni için tıklayınız….

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.