Sirküler

No: 157

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Mayıs 2020


Covid-19 salgınından etkilenen 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanların sosyal güvenlik mevzuatındaki karşılığının ne olması gerektiği hususunda son noktayı SGK yayımladığı 07.05.2020 tarihli 2020/12 sayılı koronavirüs (covid-19) konulu Genelge ile koymuş oldu.

Genelge ile; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu belirtilerek söz konusu salgına maruz kalan ve saglık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede çalışanların maruz kaldığı bu olay 5510 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun açılarından iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul görmeyecek olup, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile bidirimi de söz konusu olmayacaktır.

Bahse konu salgına maruz kalan sigortalının geçirdiği olay kısa vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanunun 15’inci maddesi çerçevesinde hastalık sigortası olarak kabul edilecek, bu nedenle geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalıya istirahatli olduğu sürelerde 3. Günden başlamak üzere SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek, işverenlerin bu durumda raporlu olan işçilerine daha önceden yaptıkları gibi bu salgın nedeniyle raporlu olunan günler için işyerinde çalışılmadığına dair bildirim yapmaları gerekmektedir.

Sağlık hizmeti sunucuları da (hastaneler) buna maruz kalan kişiler için iş kazası veya meslek hastalığı olarak değil hastalık vakası olarak provizyon girişi yapacaklardır.

Genelge için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.