Sirküler

No: 162

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Mayıs 2020


16.04.2020 tarihli 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; istihdamı korumaya yönelik olarak; ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, kısa çalışma süresi boyunca 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle (17.07.2020 tarihine kadar) işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilememesi, aksi takdirde fesih geçersiz sayılarak işverene sözleşmesi feshedilen her bir işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında (2.943,00 TL) idari para cezası uygulanması düzenlemesi getirilmiş idi.

“İşyerinin kapanması” ve “işin sona ermesi” hallerinde işçilerin işten çıkışlarının yapılması yukarıda yapılan düzenleme kapsamına girip girmeyeceği konusunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 11.05.2020 tarihli ve E.1124909 sayılı görüş yazısında, söz konusu düzenleme kapsamında bulunmadığı yönünde değerlendirme yapmıştır. Bu çerçevede, işin sona ermesi veya işyerinin kapanması hallerinde işverenler tarafından yapılan işçi çıkışları 7244 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.