Sirküler

No: 161

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Mayıs 2020


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2020 tarihli E.5157380 sayılı Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi konulu Genel Yazısında, prim ödeme sürelerinin ertelenmesi ile ilgili iş ve işlemler açıklanmış idi.

65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverene ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının TC kimlik numarası ile yapılan sorgulama neticesinde merkezden otomatik olarak yapılacağı (65 yaşından büyük olup olmadığı, 22/3/2020 ila mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacağı), mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona erecegi günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edileceği, erteleme başlangıç ayı/dönemi 2020/Şubat olarak kabul edilecek, bitiş ayı/dönemi ise sokaga çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna denk gelen ay/dönem olacağı belirtilmişti.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep hali kabul edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ile, tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere prim ertelemesi yapılacaktır.

Ancak, 65 yaş üstü SMMM olanların defterlerini tutmuş oldukları kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler açısından prim ertelemesi söz konusu olacak mı? Öncelikle vergi ertelemesine baktığımızda; 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları açısından sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönemin mücbir sebep hali olarak kabul edilmesi ve bu döneme ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi yasağın kalktığı tarihi takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılması Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca uygun bulunmuş, 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu MESLEK MENSUPLARINCA VERİLENLER itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Vergi ertelemesi kapsamında mücbir sebep hali olarak kabul edilmesi karşısında SGK uygulamasına göre Genel Yazı ve Duyurularda bununla ilgili bir düzenleme yapılmadığı görüldüğünden prim ertelemesi kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir. Ancak, gerekirse bu durumda olan SMMM/YMM’ler ilgili SGK İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine zaman kaybetmeden görüş sormalarında yarar olduğu düşünülmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.