Sirküler

No: 160

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Mayıs 2020


2018 yılı Mart ayı ve öncesine ait geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu 01 Haziran 2018 tarihine kadar yapan işverenlerin son olarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderecekleri iptal / asıl / ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri ile 2018/Mart ayı ve öncesine ait yararlanılmamış veya eksik yararlanılmış teşviklerden faydalanabileceği, SGK Başkanlığınca tüm Ünitelerine (İl Müdürlükleri / Sosyal Güvenlik Merkezleri) verdiği talimatla kararlaştırılmıştır.

Başka bir ifade ile; işverenler 01 Haziran 2018 tarihine kadar geriye yönelik teşviklerden faydalanmak için, SGK’ ya başvurmuş olsalar dahi, 2018 yılı Mart ayından öncesi için yararlanmadıkları veya eksik yararlandıkları tüm SGK teşviklerini ancak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar talep edebileceklerdir.

İşverenlerin, 31 Mayıs 2020 tarihinden önce, sorgulamalarını yaptırıp, hak kaybı yaşanmaması adına, düzeltme bildirgelerini sisteme yüklemeleri önem taşımaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.