Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Nisan 2023

Sirküler No: 664


Danıştay vergi dava daireleri kurulunun 2022/14 esas sayılı Kararı ile;

-Asgari emlak vergisi değerlerini belirleyen takdir komisyonu kararlarına karşı kararların öğrenme tarihinden itibaren 30 gün içinde ve en geç kararların alındığı yılsonuna kadar vergi mahkemesinde dava açılabileceğine karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.