Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
25 Nisan 2023

Sirküler No: 659


24/4/2023 Tarihli ve 7166 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

-Büyükşehir belediyesi olan illerde her türlü emtia alım-satımı ile uğraşan (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç) mükelleflerden gerçek usulde vergilendirilenler, şartları sağlamaları ve başvurmaları kaydıyla, başvuru tarihini izleyen ayın başından itibaren basit usule geçebilecektir.

Karar ve ayrıntılar için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.