Sirküler

No: 353

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Şubat 2021


Çalışanın kurumsal e-posta hesabının işveren tarafından incelenmesinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edilip edilmediği konusunda Anayasa Mahkemesi verdiği kararda (T:12.01.2021, BN. 2018/31036); iş akdinde tahsis edilen kurumsal e-postanın sadece iş amaçlı olarak kullanılacağı ve haber verilmeksizin denetlenebileceği, personelin bu konuda itirazının olmayacağı ve talimatlara uyacağı ve amacına aykırı kullanılması durumunda iş akdinin feshedilebileceği hususlarının varlığı karşısında, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edilmediğine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.