Sirküler

No: 347

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Şubat 2021


Bayram harçlığı, bir kısım işyerlerinde iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmeleri gereğince işçilere genellikle dini bayramlarda yapılan ödemelerdir.

Her bayramda düzenli olarak ödenmeyen bayram harçlığı kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez. Ancak, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle belirlenen ve süreklilik arz eden bayram harçlığı kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir. Bu konuda Yargıtay kararları da bu yöndedir. Örneğin; Yrg.9.HD., 20.5.1991 T., 725 E., 8693 K.; Yrg. 9.HD., 27.11.1979 T., 14304 E., 14486 K.; Yrg. 9.HD., 18.06.1982 T., 1982/5181 E.,1982/5857 K.

Sonuç olarak; bayram harçlığı her yıl düzenli olarak ödeniyorsa kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır, düzenli olarak ödenmiyorsa dikkate alınmaz.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.