Sirküler

No: 346

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Şubat 2021


Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (Meslek Mensubu) özellikle Covid -19 hastalığı nedeniyle karantinaya alınma veya yatarak tedavi görme sebebiyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının SGK’ ya yasal süresi içinde verilememesi nedeniyle işverenlerin mağdur olduğu, bu nedenle beyannamenin “SGK Bildirimleri” kısmının belirtilen mücbir sebep nedeniyle ertelenmesi talep edilmiştir.

Bunun üzerine SGK, 5510 sayılı Kanunun 91. Maddesi gereği meslek mensupları tarafından bahse konu talep uygun görülerek ekli 11.02.2021 tarihli 2021/3 sayılı Genelge ile işverenleri adına aracılık yetkisi almış meslek mensupları tarafından gönderilen MUHSGK’da “SGK Bildirimleri” kısmı beyannamenin verilmesine ilişkin kanuni sürenin son gününde Genelgede belirtilen mücbir sebepler nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin imkansız olduğu durumlarda mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme ve tahakkuk edecek primleri ödeme yükümlülüğünün beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna kadar yapılması halinde, söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılmıştır.

Genelge İçin Tıklayınız….

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.