Sirküler

No: 308

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
22 Aralık 2020


Genel olarak sigortalılık ilişkisi, bir hizmet akdi sonucu ortaya çıkacağından, inşaatın projesinin çizilmesi işlerinin yapılmasını taahhüt eden serbest meslek kazancı yönünden vergi mükellefiyeti bulunan inşaat mühendisi ile yapı sahibi arasındaki hukuki ilişki istisna akdidir.

 

İstisna akdi ilişkisinden 4/1-a kapsamında sigortalılık doğmayacağından yapı sahibi, inşaat mühendisini sigortalı olarak bildirimini yapamaz. İnşaat mühendisi vergi mükellefiyetine dayalı iş yaptığı için sigortalılığı 4/1-b kapsamında kendisi tarafından sağlanacak, yapı sahibine bu faaliyetinden dolayı fatura/serbest meslek makbuzu düzenleyecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.