Şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz satışında KDV ve KV istisnası

2024-03-28T10:53:53+03:00Mart 28th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 966 Şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz satışında KDV ve KV istisnası -Şirket tarafından farklı yıllarda çok sayıda gayrimenkul alım-satımının yapılması taşınmaz ticareti ile  uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, söz konusu taşınmazların satışından elde edilecek kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilmesi [...]