Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
07 Nisan 2022

Sirküler No: 265


Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan Duyuru ile 2022 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Beyannamenin Matrah Bildirimi kulakçığında bulunan “İndirimler” tablosundaki “Türü” seçmeli alanına:

– “125-AR-GE İndirimi (5746 sayılı Kanuna Mad.3/A)”
– “126-Tasarım İndirimi (5746 sayılı Kanun Madde:3)”
– “131-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında kur farkı kazanç istisnası”
– “132-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası”
– “133-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası”
– “134-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna”
– “135-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası”
– “136-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası”
– “137-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası”
– “138-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna”
– “139-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında altın hesaplarının dönüştürülmesinden doğan kazanç istisnası”
– “140-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası”
– “141-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası”
– “142-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazanç istisnası”

Satırları eklenmiştir.

Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.