Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Nisan 2022

Sirküler No: 538


Analık sigortasında ödenen ödeneklerden birisi geçici iş göremezlik ödeneği diğeri emzirme ödeneğidir.

Analık sigortası kapsamında olanlara doğumdan önceki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ilk 10 haftalık; doğumdan sonraki sürede ise ilk 8 haftalık çalışmadığı her güne geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

– Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

– İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması (sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç),

– İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,

– Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması,

– 4/b kapsamında sigortalı sayılanların analıkları halinde, ayrıca genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

Emzirme ödeneği genel olarak aşağıda sayılanlara ödenmektedir.

– 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı kadına,

– 4/a ve 4/b kapsamında sigortalı erkeğin, herhangi bir kapsamda sigortalı olmayan doğum yapan eşine,

– Kendi çalışmaları nedeniyle gelir ve/veya aylık almakta iken doğum yapan kadına,

– Kendi çalışmaları nedeniyle gelir ve/veya aylık almakta olan erkeğin herhangi bir kapsamda sigortalı olmayan ve doğum yapan eşine,

Emzirme ödeneği her bir çocuk için doğum anında yaşaması şartıyla (canlı doğum) doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca belirlenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Makamınca onaylanan tarife üzerinden verilecektir.

Bu bilgilere göre, doğum olayının ölü olarak gerçekleşmesi durumunda geçici iş göremezlik ödeneği ödenir, emzirme ödeneği ödenmez.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.