Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
07 Nisan 2022

Sirküler No: 264


Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2021 hesap dönemine ilişkin  kurumlar vergisi beyannamesi, 1 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığı ile https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verilecektir.

Mükellefler kurumlar vergisi beyannamesini verirken hazırlanmış olan Kurumlar Vergisi Beyan Rehberinden yararlanabilirler.

Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler, tahakkuk eden kurumlar vergisini 1 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında ödeyebileceklerdir.

Hazırlanan vergi rehberi ektedir.

EK- Kurumlar vergisi beyan rehberi

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/kurumlar_vergisi_rehberi_2022.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.