Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
25 Nisan 2022

Sirküler No: 287


Merkez Bankasınca alınan karar ile bankalar ile finansman şirketlerinin Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredileri zorunlu karşılığa tabi tutulmuştur.

Bu çerçevede;

  • 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin %10’u oranında zorunlu karşılık tesis edilecektir.
  • 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine göre kredi büyüme oranı yüzde 20’nin üzerinde olan bankalar, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20’si oranında zorunlu karşılığı 6 ay boyunca tesis edeceklerdir.

Kararda diğer dikkate çeken nokta, yabancı paradan TL kur korumalı mevduat hesabına geçişte bankaların performanslarının da karşılık tesisinde dikkate alınacak olmadır.

Şöyle ki, yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranlarının gerçek kişi dönüşüm oranına göre farklılaştırılarak dönüşüm oranı;

  • Yüzde 5’in altında kalan bankalara ilave 500 baz puan
  • Yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olan bankalara ilave 300 baz puan

zorunlu karşılık uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu uygulama, tesisi 10 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan 27 Mayıs 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Karar ektedir.

 

EK- Ticari Kredilerde Zorunlu Karşılıklara İlişkin Duyuru

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2022/DUY2022-24

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.