Sirküler

No: 462

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Haziran 2021


SGK tarafından yayımlanan “Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri” konulu, 10.01.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Genelgenin İkinci Bölüm “15. İsviçre Sürelerinin Borçlandırılması” başlıklı maddesinde İsviçre’de geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemler açıklanmıştır. Bu maddenin (1) numaralı alt bendinde

“İsviçre’den prim transferi gerçekleşmeden borç tutarının transfer edilecek primlerden mahsup edilmesine ilişkin talepler kabul edilmeyecektir. Ancak, prim transferi talebinde bulunduğu sırada borçlanma tutarını kendileri ödemek isteyenlerin talepleri kabul edilerek, yurt dışı borçlanmasına ilişkin genel kurallara göre işlem yapılacaktır.”

şeklinde düzenleme yer almaktadır. Söz konusu düzenlemenin uygulanmasında tereddütler olduğu tespit edilmiş olup, düzenleme ile ilgili yapılacak iş ve işlemler SGK tarafından yayımlanan 21 Haziran 2021 tarihli 26585269 sayılı Genel Yazı ile açıklanmıştır.

 

Genel Yazı İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.