Sirküler

No: 463

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
26 Haziran 2021


26 Haziran 2021 tarihli 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği ile özel güvenlik görevlisi adayları veya özel güvenlik görevlilerinde aranacak sağlık şartları, aday sağlık raporları ve durum bildirir sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu Yönetmelik kapsamında özel güvenlik görevlisinin sağlık durumunun takibi valilikler ve işverence yapılacak, aranan sağlık şartlarını kaybettiği yönünde tereddüt oluşan özel güvenlik görevlisinden çalışıp çalışamayacağına dair durum bildirir sağlık kurulu raporu getirmesi işveren tarafından yazılı olarak istenebilecek, durum bildirir sağlık kurulu raporunu yazılı olarak istendiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde kabul edilebilir mazereti olmaksızın almayan özel güvenlik görevlisi, 60 günlük sürenin bitiminden sonraki ilk mesai günü sonuna kadar işveren tarafından ilgili valiliğe bildirilecek, “Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışamaz” kararlı durum bildirir sağlık kurulu raporu işverene ulaştığında işveren bu durumu, takip eden ilk mesai günü sonuna kadar ilgili valiliğe bildirecektir.

Yönetmelik ve Eki İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.