Sirküler

No: 461

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Haziran 2021


Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması 17/10/2017 tarihinde Varşova’da imzalanarak 31/01/2020 tarihli ve 31025 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7210 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş olup 1 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin esasların belirlendiği, Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşma, söz konusu İdari Anlaşmanın 9 uncu maddesi gereğince Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İdari Anlaşmanın 2 nci maddesinin ikinci fırkası uyarınca Anlaşmanın uygulanmasında kullanılmak üzere formüler çalışmaları başlamış olmakla birlikte formülerin ihdası henüz gerçekleşmemiştir. Anlaşmanın uygulanması hakkında SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 21.06.2021 tarihli 2021-22 sayılı Genelge ile açıklanan hususlar dikkate alınacaktır.

 

2021-22 sayılı Genelge İçin Tıklayınız…

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.