Sirküler

No: 455

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Haziran 2021


4857 sayılı İş Kanunu’nun “telafi çalışması” başlıklı 64’üncü maddesine göre; işçinin talebi ile kendisine işveren tarafından izin verilmesi halinde, bu izinli olduğu saat ve günler için;

  • İşveren, çalışılmayan bu saat/günler için telafi çalışmasını 2 ay içinde yaptırmalıdır.
  • Bu yapılan telafi çalışmaları için fazla çalışma ücreti ödenmez.
  • Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz.
  • Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

İş sözleşmesinde telafi çalışması ile ilgili düzenleme yok ise, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır şeklinde hüküm varsa, ekstra yazılı olarak işçiye bu konuda bildirim yapmaya gerek yoktur. Sözleşmesinde hüküm yoksa öncelikle bu durum bir yazı ile tüm personele duyurulmalıdır. Ayrıca telafi çalışması yapılacak günler için de yazılı bir bildirim yapmakta yarar vardır.

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 7’nci maddesine göre; telafi çalışması yaptıracak işveren bu çalışmanın hangi nedene dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.