Sirküler

No: 261

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
19 Ekim 2020


İşsizlik ödeneğinden yararlananların işten ayrıldıkları 90 gün içinde işe girmeleri halinde en az 12 ay boyunca çalışmaları halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait primler Fondan (İşsizlik Sigortası Fonu) karşılanması teklif edilmektedir.

6111 sayılı Kanun teşviğinin ve 7102 sayılı Kanun teşviğinin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesi teklif edilmektedir.

Kısa çalışma başvurusunun ve kısa çalışma teşviğinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilmesi teklif edilmektedir.

01 Ekim 2020 tarihi itibariyle hizmetleri bildirilmek kaydıyla 01.01.2019-17.04.2020 dönemi içerisinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında iş sözleşmesi sona erip bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle çalışmakta olanların en son çalışmakta olan işverene 30 gün içinde başvuruda bulunması ve işveren tarafından fiilen çalıştırılması halinde prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunan tutar Fondan karşılanmak üzere işten çıkarmanın yasak olduğu tarihi geçmemek üzere ödeyecekleri primlerden mahsup edilebilmesi, işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara ise ücretsiz izinde bulundukları sürece 39,24 TL nakdi ücret desteği sağlanması teklif edilmektedir.

01 Ekim 2020 tarihi itibariyle hizmetleri bildirilen sigortalılar 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılması halinde prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpılmak suretiyle işten çıkarma yasağı tarihini geçmemek üzere ödeyecekleri primlerden mahsup edilebilmesi teklif edilmektedir.

25 yaşını doldurmamış, 50 yaş ve yukarı yaşta olanlarla işverenler arasında belirli süreli iş sözleşmesi imzalanabileceği teklif edilmektedir.

İşe girdiği tarih itibariyle 25 yaşından küçük olanlardan ayda 10 günden az çalıştırılanların işverenleri tarafından prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanacak %2 iş kazalarıyla meslek hastalıkları primi, %7,5  genel sağlık sigortası priminin ödenebileceği teklif edilmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.