Sirküler

No: 12

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Ekim 2019


Dernek başkanlarının sigortalılığı konusunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda özel bir düzenleme yapılmamıştır. Hal böyle iken, dernek başkanları 4/1-c, 4/1-b,  4/1-a kapsamında sigortalı olanlar arasından seçilebilmektedir. Dolayısıyla, bu sigortalılık hallerinden birisi ile devam ederken dernek başkanlığı görevini üstlenenler başka bir sigortalılık haline bağlı olarak ayrıca ikinci bir kez sigortalı sayılmamaktadırlar.

Başka bir anlatımla, 5510 sayılı Kanunda dernek başkanlarının sigortalılığı münhasıran tanzim edilmemiştir. Ancak dernek başkanlarının asıl yaptıkları iş veya faaliyetlerine göre sigortalılıklarının belirleneceğini belirtelim. Örneğin, dernek başkanı memur ise 4/1-c kapsamında sigortalı olduğundan ayrıca bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Daha açık bir anlatımla, sırf dernek başkanlığına münhasıran dernek başkanlığı üzerinden sigortalılık söz konusu değildir. Dernek başkanlığı statüsünde dernek başkanın 4/1-a veya 4/1-b kapsamında sigortalılığı söz konusu değildir.

Dernek başkanları, dernek yönetim ve denetim kurulu organlarında görev alan kimseler seçimle iş başına gelmeleri nedeniyle, hizmet sözleşmesine/iş akdine göre bir çalıştırılma durumu söz konusu olmadığından, bu görevleri için ücret, huzur hakkı almış olsalar dahi bu çalışmalarından dolayı sigortalı ve 4/1-a statüsünde (SSK’lı) sigortalı sayılmamaktadırlar.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.