Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Ekim 2019

Sirküler No: 11

İşçilerde Emeklilik Yaş Haddi Var mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nda işçileri çalıştırma yaşı ile ilgili olarak asgari bir yaş sınırı bulunmakta, azami yaş sınırı ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Şöyle ki; 4857 sayılı Kanunun 71, 72 ve 73’üncü maddelerinde belli işlerde çocuk ve kadınların asgari çalışma yaşına yer verilmiştir.

Memurlarda genel olarak yaş haddi mülga 5434 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesine göre 65 yaşını doldurdukları tarihtir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre, işçi olarak alınacaklarda 18 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir. Bu yönetmelikte, çalışma yaşının asgari sınırına yer verildiği görülmektedir.

Sonuç olarak yukarıda yer alan düzenlemelere göre, memurlarda genel olarak yaş haddi 65 yaşın doldurulduğu tarih iken işçiler için herhangi bir yaş haddi bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin T.10.11.2003, E.2003/18926, K.2003/18920 tarih sayılı kararında; istihdam fazlası personel olması nedeniyle emeklilik yaşına gelen personelin iş sözleşmesinin feshi; yeni personel alımı ve personele ihtiyaç duyulduğu bir durumda işletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden bir nedene dayanmaması nedeni ile geçersiz sayılarak davacının işe iadesine karar verilmesi yönünde karar verilmiştir (Ancak mahkeme, davacının fesih tarihinde 67 yaşını doldurup hukukumuzda bu yaşın çalışmak için son sınır olduğu gerekçe gösterilerek işe iadesi talebi reddedilmiştir).

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.