Sirküler

No: 10

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Ekim 2019


Piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini işlerinde işyerinin merkez adresinin bulunduğu ildeki tüm işyerlerinin SGK borcu olup olmadığı sorgulanarak hak ediş ödemeleri yapılır.

Örneğin merkez adresi İstanbul’da bulunan işveren (yüklenici), …… Bakanlığı’na 1.000 adet seri üretimi yapılan ve piyasadan hazır halde bulunan sandalye taahhüdüne girişmişse, …… Bakanlığı yüklenicinin hak ediş ödemesini yaparken yüklenicinin merkez adresi olan İstanbul ilinde faaliyette bulunan tüm işyerlerinde prim ve idari para cezası bulunup bulunmadığını sorgular, borcu yoksa hak ediş ödemesini yapar, diğer illerde olan işyerlerini sorgulamaz.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.