Sirküler

No: 25

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
31 Temmuz 2021


Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan duyuru ile Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken; aşağıdaki beyannamelerin, Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebilmesinin yanı sıra e-Beyanname Uygulaması aracılığıyla da verilebilmesine imkân sağlanmıştır.

e- Beyanname Uygulaması Aracılığıyla Gönderilebilecek Beyanname ve Dönemleri:

– 2021/Haziran Katma Değer Vergisi Beyannamesi ( KDV1, KDV2, KDV2B, KDV4)

– 2021/Nisan, Mayıs, Haziran Katma Değer Vergisi Beyannamesi ( KDV1, KDV2, KDV2B,

KDV4)

– 2021/Haziran Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,

– 2021/Nisan, Mayıs, Haziran Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,

– 2021/ Haziran Damga Vergisi Beyannamesi,

– 2021/ Haziran Özel Tüketim Vergisi Beyananmesi-4

– 2021/Haziran Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname

Sözkonusu duyuru, Sirküler ekinde yer almaktadır.

EK-1 Defter- Beyan sistemi kapsamında verilmesi gereken beyannameler hakkında duyuru

https://www.defterbeyan.gov.tr/documents/kilavuz/defter-beyan-sistemi-duyuru.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.