Sirküler

No: 27

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
31 Temmuz 2021


Hazine ve Maliye Bakanlığınca 31 Temmuz 2021 de sona erecek olan başta TL cinsi mevduatlara uygulanan gelir vergisi stopaj indirimi olmak üzere, işyeri kiralama, konaklama, yeme-içe sektörlerindeki KDV indirim uygulamalarının süresi 31 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Böylelikle ilave verilen 2 ay süre ile;

-30 Eylül 2021 tarihine kadar açılan veya vadesi yenilenen TL hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına vadelerine göre indirimli %5, %3 ve %0 oranlarında tevkifat yapılacaktır.

-İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV % 18 yerine % 8, konaklama hizmetlerinde KDV % 8 yerine % 1, yeme ve içme hizmetlerinde KDV % 8 yerine % 1, berberlik/kuaförlük hizmetlerinde KDV % 18 yerine % 8 olarak,

– İşyeri kiralamalarında stopaj kesinti oranı ise %20 yerine %10 olarak,

Uygulanmaya devam edecektir.

Söz konusu Kararlara, Sirküler ekinde yer verilmiştir.

EK-1 KDV indirimi Kararı

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Cumhurbaskani_Karari/4062_KDV_CK.pdf

EK-2 Stopaj İndirim Kararı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210730-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.