Sirküler

No: 22

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
29 Temmuz 2021


Gelir İdaresi Başkanlığınca 2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 (yüzde onsekiz virgül ondört)olarak tespit edilmiştir.

Sözkonusu sirkülere ekte yer verilmiştir.

EK-1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57

https://www.gib.gov.tr/node/153884

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.