Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
02 Şubat 2022

Sirküler No: 210


29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve bu tarih itibari ile yürürlüğe giren 7352 Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca;

  1. 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.
  2. 31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.
  3. Kurumlar vergisi mükelleflerinin 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, Türk lirasına çevirmeleri ve en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda;

a) Kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,

b) Vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar, kurumlar vergisinden müstesna tutulur.

Söz konusu, 7352 sayılı Kanun ektedir.

EK- 7352 Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220129-9.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.