Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
02 Şubat 2022

Sirküler No: 211


e-Arşiv paketi güncellenmiş ve yayımlanan e-Arşiv Kılavuzunda,

  • 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Arşiv Uygulaması kapsamında faturaların ve e-Arşiv Raporunun oluşturulması,
  • 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Serbest Meslek Makbuzu ve Elektronik Müstahsil Makbuzu uygulamaları kapsamındaki belgeler ile raporlarının oluşturulması,
  • 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile getirilen Elektronik Adisyon uygulaması kapsamındaki belgeler ile raporların oluşturulması,
  • 483 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen ÖKC günlük (Z) Raporlarına ait bilgilerin raporlarının oluşturulması, mali mühür veya NES ile zaman damgalı şekilde imzalanması ve oluşturulan raporların Gelir idaresi sistemine aktarılması süreçleri,

açıklanmıştır.

Güncellenen kılavuz ve paket ekte yer almaktadır.

EK- e-Arşiv paketi ve e-Arşiv Teknik Kılavuzu

https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.