Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
13 Temmuz 2022

Sirküler No: 364


1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun;

-23 nci maddesi 8 nci bendinde düzenlenen yemek yardımı istisna tutarı 34 TL den 51 TL ye,

-23 nci maddesi 10 uncu bendinde düzenlenen taşıma (ulaşım) bedeli istisna tutarı 17 TL den 25,5 TL ye,

çıkarılmıştır.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220708-26.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.