Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Aralık 2021

Sirküler No: 567


Bir önceki sirkülerimizde 2022 yılı için işçinin 1 günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166,80 TL (yüz altmışaltı lira seksen kuruş) belirlendiği, asgari ücret üzerindeki vergi yüklerinin kaldırılmasına dair yasal çalışmaların gelecek hafta içerisinde TBMM’de yapılacağı belirtilmişti.

Adalet ve Kalkınma Partisi T.B.M.M. Grup Başkanlığı tarafından 17/12/2021 tarih ve 173 sayı ile “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Genel gerekçede aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.

  • Asgari ücret üzerinde yıllık ortalama %3,25 vergi yükünün bulunduğu.
  • Asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga vergisi istisnasının sağlanması.
  • Brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin asgari ücretin net tutarının altında kalmaması amacıyla ilave asgari geçim indirimi getirilmesi.

Düzenleme Kanun Teklifinin 2 ve 3. maddelerinde yapılmış olup, sırasıyla 193 sayılı Kanunun 23.maddesinin birinci fıkrasına eklenen 18 numaralı bent ve 32. maddesinin değiştirilen beşinci fıkrası düzenlemeleri olacaktır.

Kanun Teklifi İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.