Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
19 Ekim 2022

Sirküler No: 432


Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi, yapılan değişiklikler sonrasında güncellenmiş, ayrıca söz konusu Rehbere istisna yoluyla vergi dışı tutulan işlemlerin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen raporlarla belgelenmesine ilişkin yeni bir bölüm eklenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

  1. Uygulanan istisnaların kapsamı, amacı ve istisna uygulanabilmesi için gerekli şartlar,
  2. İstisnaya konu olan taşınmaz ve iştirak hisselerinin neyi ifade ettiği,
  3. İki tam yıl süreyle aktifte bulundurma ve süre hesabında özellik arz eden durumlar,
  4. Gayrimenkul satış kazancının fon hesabına alınması ve burada tutulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,
  5. Kazancın hesaplanmasında esas alınacak bedel, faiz, komisyon, kur farkı ve vade farklarının durumu,
  6. Alış ve giderlere ait KDV’nin indirimi,
  7. 7394 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler,
  8. Kurumlar vergisinden istisna tutulan tutarların yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen raporlarla belgelenmesi,

gibi konularda ayrıntılı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/Kurumlarin_Tasinmaz_Rehberi.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.