Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
19 Ekim 2022

Sirküler No: 431


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/28) ile;

1-Menkul kıymet tesis oranı yüzde 5 olarak güncellenmiştir. Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilmektedir.

Bu değişiklik, 28/10/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2- Gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı hesaplanan oranlardan herhangi biri;

  1. a) Yüzde 50,00’ın altında kalan bankalar için 7 puan,
  2. b) Yüzde 50,00 ile yüzde 60,00 arasında olan bankalar için 2 puan,

Menkul kıymet tesis oranına ilave edilecektir.

Geçiş döneminde hesaplanan tutarın 30/12/2022 hesaplama tarihinde üçte biri, 27/1/2023 hesaplama tarihinde üçte ikisi dikkate alınacaktır.

Bu değişiklikler ise,  30/12/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221018-10.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.