Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Ocak 2022

Sirküler No: 187


Geçen dönem itibariyle, vergi ve mali alanda önemli düzenlemeler ve gelişmeler yaşandı.

Bu çerçevede;

-Asgari ücrete isabet eden tutar, gelir ve damga vergisinden istisna edildi. Buna ek olarak asgari geçim indirimi uygulaması da kaldırıldı.

-İhracat dövizlerinin %25 inin TCMB na satılması zorunluluğu getirildi.

-Kur korumalı mevduat hesapları, yeni ekonomik programı ile birlikte hayata geçirildi, bu hesaplar üzerinden yapılacak stopaj oranı %0 olarak belirlendi.

-Aynı şekilde altına endeksli yeni mevduat hesapları da devreye alındı. Bu hesaplar üzerinden yapılacak stopaj oranı da %0 şeklinde tespit edildi.

-Yeni bir kanun teklifi, TBMM de görüşülmeye başlandı. Bireysel emeklilik devlet katkı payının %25 den %30 a çıkarılması, ihracatçı ve üretim firmalarına 1 puan kurumlar vergisi indirimi sağlanması, kamu ihalelerine fiyat farkı ödenmesi imkânı getirildi.

-Kamu personeline, enflasyon ve rutin zam rakamlarına ek olarak %2,5 ilave refah payı verilmesi kararlaştırıldı.

-TCMB tarafından, alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %15,75 olarak açıklandı.

-30/12/2003 tarihinden itibaren vergi sistemimizdeki yerini alan ve en son 2004 takvim yılı itibarıyla yapılan enflasyon düzeltmesi, son dönemdeki fiyat endeksi artışlarına bağlı olarak 16 yıllık aradan sonra 2021 yılı için yapılacak.

İzleyen dönemlerde de yapılan mali ve vergi düzenlemelerinin temel başlıklar halinde özeti toplu olarak yayımlanacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.