7 04, 2024

Bireysel Emeklilik Süreleri EYT Emekliliğinde Dikkate Alınır mı?

2024-04-07T18:34:45+03:00Nisan 7th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Nisan 2024 Sirküler No: 1021 Bireysel Emeklilik Süreleri EYT Emekliliğinde Dikkate Alınır mı? Ülkemizde zorunlu sigorta yanında isteğe bağlı sigorta da bulunmakta ayrıca SGK çatısı altında olmayan ancak yetki verilmiş özel emeklilik şirketleri tarafından isteğe bağlı BES ve daha sonra cayma hakkı tanıyan önce zorunlu daha sonra isteğe bağlı [...]

21 03, 2024

BES Kısmen Ödeme Yönetmeliği Yürürlüğü Ertelendi

2024-03-21T09:29:48+03:00Mart 21st, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Mart 2024 Sirküler No: 1012 BES Kısmen Ödeme Yönetmeliği Yürürlüğü Ertelendi 21 Mart 2024 tarihli Yönetmelik değişikliği ile Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik hükümleri 01.07.2024 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Yönetmelik değişikliği için tıklayınız. 21 Mart 2024 PERŞEMBE Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı [...]

26 07, 2022

Çalışan %3 Oranından Daha Yüksek Bir Oranda Otomatik BES Kesintisi Talep Edebilir mi?

2022-07-26T13:50:28+03:00Temmuz 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Temmuz 2022 Sirküler No: 619 Çalışan, %3 oranındaki Otomatik BES katkı payından, daha yüksek bir oranda ödeme yapmak istediğini işverene bildirebilir. Bu şekilde katkı payı oranını artıran bir çalışan %3 oranın altında kalmamak kaydıyla katkı payı oranını işverenden talepte bulunarak azaltabilir. Çalışanlar bu taleplerini ilgili ayın ücret hesaplaması tamamlanmadan önce [...]

23 01, 2022

7351 sayılı Kanunla vergide ve mali alanda yapılan önemli düzenleme başlıkları

2022-01-23T00:17:16+03:00Ocak 23rd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Ocak 2022 Sirküler No: 202 22 Ocak 2022 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 7351 saylı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile önemli düzenlemeler getirilmiştir. Kanunun mali ve vergi alanında getirdiği önemli düzenleme başlıkları; TCMB nezdinde bulunan yabancı ülke merkez [...]

21 01, 2022

7351 Sayılı Kanunla Otomatik BES ve BES Değişiklikleri

2022-01-21T23:40:26+03:00Ocak 21st, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Ocak 2022 Sirküler No: 583 7351 sayılı Bireysel Emeklilik  Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş ve Resmi Gazete’ de yayımlanması beklenmektedir. Bu Kanunla BES ve Otomatik BES düzenlemeleri aşağıda belirtilmiş olup, Resmi Gazete [...]

10 01, 2022

Geçen dönemin önemli mali gündem başlıklarından…

2022-01-10T00:12:12+03:00Ocak 10th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 10 Ocak 2022 Sirküler No: 187 Geçen dönem itibariyle, vergi ve mali alanda önemli düzenlemeler ve gelişmeler yaşandı. Bu çerçevede; -Asgari ücrete isabet eden tutar, gelir ve damga vergisinden istisna edildi. Buna ek olarak asgari geçim indirimi uygulaması da kaldırıldı. -İhracat dövizlerinin %25 inin TCMB na satılması zorunluluğu getirildi. -Kur korumalı mevduat hesapları, yeni [...]

6 01, 2022

Yeni Kanun teklifi ile vergide ve ekonomide önemli düzenlemeler getiriliyor

2022-01-06T17:10:09+03:00Ocak 6th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 06 Ocak 2022 Sirküler No: 183 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile temel başlıklara göre; -Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek. -Sanayi [...]

Go to Top