Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
26 Ocak 2022

Sirküler No: 585


Resmi Gazete’nin 24 Ocak 2022 tarihli mükerrer sayısında 6 adet ulusal meslek standartı daha yayımlandı.

Resmi Gazete Nüshaları Ekte Gösterilmiştir.

Nüsha1

Nüsha2

Nüsha3

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.