Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
26 Ocak 2022

Sirküler No: 206


Gelir İdaresi Başkanlığınca 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan ve tevkif yoluyla kesilen vergilerin nakden iadesine yönelik tespit olunan hadler 2022 yılı için yeniden belirlenmiştir.

Buna göre 2022 yılı için;

-Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 68.000 TL,

– Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 681.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.