Sirküler

No: 285

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Kasım 2020


7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla, daha önceki günlerde yayımladığımız sirkülerimizde “4/1-b kapsamında dondurulan günlerin Kanunun yayım tarihini takip eden ay başından itibaren 2 ay içinde başvurulup  ilk taksit süresi içinde Yİ-ÜFE ile hesaplanıp ödenmesi durumunda prim günlerinin 4/1-b kapsamında hizmetten saydırılacağı” belirtilmiş idi.

İşte bu noktada uygulamanın usul ve esasları konusunda SGK tarafından 18.11.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Genelge ekinde sigortalılık durdurma talep formu ve ihya talep formu yer almaktadır.

Genelge ve Ekleri İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.