Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Aralık 2023

Sirküler No: 888


193 sayılı Kanununda yer alan ve 2024 yılında uygulanacak had ve tutarlar tespit edilmiştir.

Buna göre,

1- Engellilik indirimi tutarları;

– Birinci derece engelliler için      6.900 TL,

– İkinci derece engelliler için        4.000 TL,

– Üçüncü derece engelliler için     1.700 TL

2-İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 170 TL,

3-İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 88 TL,

4-2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere gelir vergisi tarifesi,

110.000 TL’ye kadar % 15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası % 20

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası % 27

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası % 35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası % 40

Şeklinde olacaktır.

Diğer 2024 yılı için geçerli olacak  maktu had ve tutarlar için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.