26 06, 2022

Asgari İşçilik İncelemelerinde 2011/13 Sayılı Genelgede Değişiklikler Yapıldı

2022-06-26T14:07:07+03:00Haziran 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Haziran 2022 Sirküler No: 597 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 21.06.2022 tarihli 2022/11 sayılı Genelgesi ile, 04.02.2011 tarihli 2011/13 sayılı Genelgede değişiklik yapılmıştır. Genelge ile yapılan değişiklikleri Genelgede başlıklar altında görmeniz mümkündür. Genelge İçin Tıklayınız.

19 05, 2022

Asgari İşçilik Oranının Denetlenmesi Mümkün mü?

2022-05-19T23:27:07+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 568 Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesinin (Esas: 2020/6848, Karar: 2021/7873, Tarih: 08.06.2021) kararında; “ Kuruma, yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının saptanması amacıyla oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş olan asgari işçilik değerleri, malzeme, işçilik, kar ve işin yürütülmesinde etken diğer [...]

16 03, 2022

Asgari İşçilik Tespit Komisyonu Tarafından Verilen Oranın Sorulması ve Denetlenmesi Gerekir

2022-03-16T10:48:51+03:00Mart 16th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Mart 2022 Sirküler No: 529 Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 08.06.2021 tarihli kararında (E.2020/6848-K.2021/7873) aşağıdaki şekilde hüküm tesis ettirilmiştir. Davacı vekili; müvekkili şirketin ... ... Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü'nün ... / ... işyerindeki işletme ve ambar binalarının çatılarında bulunan eternitlerin sökülerek bu alanların asbest içermeyen çatı kaplama malzemeleri ile kaplanması işini [...]

Go to Top