Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Haziran 2022

Sirküler No: 594


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında hastalık sigortası kapsamında, hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir. Burada püf nokta, işyerinde işveren tarafından AYLIK ÜCRETLİ SİSTEMİN geçerli olmasıdır. Günlük ücret sisteminde ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin işçi ücretinden mahsup edileceğine dair bir düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almamıştır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.