Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Haziran 2022

Sirküler No: 593


Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı kapsar.

Çıplak ücret;

  • Ücret niteliğindeki ödemeler (fazla mesai ücreti, gece zammı, yolluklar gibi),
  • Ücret benzeri ödemeler (bayram harçlığı, temettü, teşvik ikramiyesi gibi),
  • Sosyal yardımlar (yemek yardımı, taşıt yardımı, evlenme yardımı gibi),

Dışında işçiye ödenen esas/temel ücreti ifade eder.

Bu tanımlaya göre, fazla çalışma ücreti ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER olarak sayılmaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.