Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Haziran 2022

Sirküler No: 595


Sigortalı işe giriş bildirgesinin e-sigorta yoluyla gönderilmesi ZORUNLU olduğundan, işverenler bilgisayarlarından alacakları SGK tarafından üretilmiş barkod numaralı çıktılarının işçi ve işveren tarafından imzalanması yönünde bir kural ve zorunluluk yoktur. Ancak, uygulamada hem işçi hem de işveren tarafından imzalanarak özlük dosyalarına konulduğu görülmektedir. İleride ihtilafların önüne geçmek adına ispat açısından işçi-işveren tarafından imzalanabilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.